philosophische Pädagogik

philosophische Pädagogik
filosofinė pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Klasikinė pedagogika, grindžiama filosofiniu mąstymu apie žmogų, jo paskirtį, vystymąsi ir ugdymą. Pedagogika kilo iš filosofijos. Antikinės Graikijos sofistai ir filosofai buvo pirmųjų pedagoginių sistemų kūrėjai. Aristotelis – pirmasis filosofas, grindęs pedagogines idėjas ne vien mąstymu, bet ir ugdymo patirtimi. Vėlesniais laikais pedagoginis mąstymas nesiskyrė nuo filosofinio. Net mokytojas praktikas J. A. Komenskis (1592–1670), kurdamas originalią mokyklinio mokymo ir auklėjimo sistemą, a priori ją grindė sensualistinėmis ir religinėmis pažiūromis. Pirmasis filosofas, reikalavęs pedagogiką „iš meno paversti mokslu“, sukurti „empirinį techninį mokslą“, suformuoti savarankišką pedagoginio mąstymo būdą buvo I. Kantas (1724–1804). Jo pedagogikos paskaitų konspekte „Apie pedagogiką“ (1803) ugdymas nagrinėjamas žmonijos tobulinimo atžvilgiu, nes jis esąs skirtas žmonijai tobulinti. Tai būtina, nes „žmogus yra vienintelė būtybė, kurią reikia ugdyti“, nes gimsta netobulas, „žalias“. Ugdymas turi padėti kaupti patirtį, bet patirtis nėra paprastas išorinio pasaulio atspindys. Ji įgyjama dvasios aktyvumu, savarankiškai mąstant, atsakingai mokantis, dorai bendraujant su aplinka ir žmonėmis, dirbant praktinį darbą. Ugdymo meną reikia tobulinti – tai įmanoma eksperimentuojant. Šie I. Kanto teiginiai išlaisvino pedagoginę mintį iš filosofinių to meto schemų ir padėjo pamatus savarankiškam pedagoginiam mąstymui ir mokslui. Jis nesukūrė tobulos pedagoginės sistemos, bet juo sekė J. H. Pestalocis, F. A. Dystervėgas. Filosofas, psichologas ir pedagogas J. F. Herbartas (1776–1841), remdamasis savo asociatyviąja filosofija ir psichologija, kūrė racionalistinę pedagogiką. Jis padarė didžiulį poveikį XIX a. pedagoginei minčiai (žr. Herbarto mokykla – Naujųjų amžių pedagogika), ypač didaktinei, kuri ir šiandien įdomi. Ugdymo problemas gvildeno J. G. Fichtė, G. Hėgelis, E. Šlejermacheris ir kt. Prie filosofinės pedagogikos priskirtini ir lietuvių neotomistinės krypties filosofo S. Šalkauskio (1886–1941) pedagogikos darbai. Remdamasis filosofija, ir ypač herbartininkų darbais, jis sukūrė darnią pilnutinio ugdymo sistemą, kurios aukščiausias tikslas – ugdymas religinės asmenybės, pasižyminčios aukšta intelekto kultūra, dvasingumu, visuomeniniu ir fiziniu aktyvumu. Šiuolaikinę filosofinę pedagogiką sudaro daug krypčių, teorijų, metodologijų (antropologinė, humanistinė, aksiologinė teorija, egzistencializmo, hermeneutinė, neopozityvistinė metodologija, įvairūs sintetiniai ugdymo metodai, integruoto, refleksyvaus, grupinio mokymo metodai ir kt). atitikmenys: angl. philosophical pedagogy vok. philosophische Pädagogik rus. философская педагогика

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • philosophische Pädagogik — filosofinė pedagogika statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Klasikinė pedagogika, grindžiama filosofiniu mąstymu apie žmogų, jo paskirtį, tobulėjimą ir ugdymą. atitikmenys: angl. philosophical pedagogics vok. philosophische… …   Sporto terminų žodynas

  • Pädagogik — (von griechisch παιδαγωγία paidagogía ‚Erziehung, Unterweisung‘; zurückzuführen auf παῖς pais ‚Knabe, Kind‘ und ἄγειν ágein ‚führen, leiten‘)[1], Erziehungswissenschaft und Bildungswissenschaft sind Bezeichnungen für die wissenschaftliche… …   Deutsch Wikipedia

  • Philosophische Anthropologie — Caspar David Friedrich, Der Mönch am Meer (1808–1810). Das Bild thematisiert die Frage nach der Stellung und der Bedeutung des Menschen im Weltganzen. Die philosophische Anthropologie (griechisch ἀνθρωπολογία anthropología „die Menschenkunde“,… …   Deutsch Wikipedia

  • Philosophische Fakultät Osijek — Logo der Josip Juraj Strossmayer Universität Osijek Die Philosophische Fakultät Osijek (kroat.: Filozofski fakultet u Osijeku) ist ein Teil der staatlichen kroatischen Josip Juraj Strossmayer Universität in Osijek, Slawonien. Inhaltsverzeichnis 1 …   Deutsch Wikipedia

  • Verein für Wissenschaftliche Pädagogik — Im Verein für Wissenschaftliche Pädagogik (1868 ca. 1927) waren Pädagogen, vor allem Lehrer und Pädagogikprofessoren, organisiert, die sich dem Herbartianismus zuordneten. Der VfWP entstand am 16. Juli 1868 durch Zusammenschluss des Pädagogischen …   Deutsch Wikipedia

  • Verein für wissenschaftliche Pädagogik — Im Verein für Wissenschaftliche Pädagogik (1868 ca. 1927) waren Pädagogen, vor allem Lehrer und Pädagogikprofessoren, organisiert, die sich dem Herbartianismus zuordneten. Der VfWP entstand am 16. Juli 1868 durch Zusammenschluss des Pädagogischen …   Deutsch Wikipedia

  • Bruno Bauch — (* 19. Januar 1877 in Groß Nossen, Landkreis Münsterberg (Schlesien); † 27. Februar 1942 in Jena) war ein deutscher Philosoph. Er war ein Vertreter der Südwestdeutschen Schule des Neukantianismus. Bauch wurde durch seine Lehrer Heinrich Rickert,… …   Deutsch Wikipedia

  • Marian Heitger — (* 18. August 1927 in Hamm) ist ein deutscher Erziehungswissenschaftler. Von 1966 bis 1995 war er Professor (Theoretische und Systematische Pädagogik, ab 1981 auch Sonder und Heilpädagogik) an der Universität Wien. Heitger vertritt im Anschluss… …   Deutsch Wikipedia

  • John Dewey — (* 20. Oktober 1859 in Burlington, Vermont; † 1. Juni 1952 in New York) war ein US amerikanischer Philosoph und Pädagoge …   Deutsch Wikipedia

  • Herbartianismus — wird eine Richtung in der Pädagogik genannt, die auf Johann Friedrich Herbart (1776 1841) zurückgeht, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland tonangebend war und in viele andere Länder ausstrahlte. Bedeutende Vertreter waren… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”